INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)

INCI je zkratka pro mezinárodní systém uvádění složení kosmetických výrobků. Zákony ve vyspělých zemích stanoví výrobcům povinnost na produktech uvádět jejich kompletní složení. To by ovšem bylo málo užitečné, pokud by nebylo označení srozumitelné běžnému spotřebiteli. Protože chemické názvosloví je příliš složité a navíc se liší v jednotlivých jazycích, byl zaveden mezinárodní systém INCI. Ten kombinuje zjednodušené odborné názvy s latinskými a anglickými výrazy, takže si lze aspoň nejdůležitější pojmy snadno osvojit. Podle INCI označení lze pak jednotlivé látky vyhledávat i v seznamech povolených/zakázaných ingrediencí např. v certifikačních standardech, databázích chemických složek dostupných na internetu a různých informačních webových stránkách.

Výhodou systému je také to, že pořadí jednotlivých látek v seznamu u daného výrobku odpovídá jejich poměrnému zastoupení v něm. Řazení je sestupné, tedy složky s největším podílem v obsahu jsou na prvním místě. Až ty látky, které jsou zastoupeny v celkovém objemu méně než 1%, jsou řazeny libovolně. Snadno lze tedy zjistit, zda výrobcem uváděná drahá účinná složka tvoří významnou součást produktu, nebo je v něm jen v mizivém množství. Je ovšem třeba přihlížet k tomu, že základ výrobku běžně tvoří jiné složky (voda, olej a pod.), bez kterých by nemohl mít požadované vlastnosti. Účinná látka tedy nemusí být na místě prvním ani druhém, neměla by ovšem zpravidla být ani na patnáctém či dvacátem.