Logo EcoCert

Nezávislá certifikační a inspekční organizace ECOCERT byla založena ve Francii v roce 1991. Společnost se zabývá zejména certifikací potravin a zemědělských produktů, ale také kosmetiky, drogerie a textilu. Za dobu své existence si vybudovala velmi prestižní postavení a stala se významným partnerem při tvorbě francouzských i evropských předpisů a norem v oblasti organické produkce. Působí už ve více než 80 zemích světa, v řadě z nich má své dceřinné společnosti. Je také jedním ze zakládajících členů standardu COSMOS.

ECOCERT standard pro kosmetiku

Certifikát je udělován každému produktu samostatně. Produkt musí obsahovat nejméně 95% složek přírodního původu. Syntetické složky mohou tvořit maximálně 5% výrobku a použít se smí jen ty, které jsou uvedeny na seznamu zdraví neškodných látek vytvořeném ECOCERTem. Dbá se na recyklovatelnost obalů a srozumitelnost označení výrobků pro spotřebitele. Náročné požadavky musí splňovat celý výrobní proces, včetně skladování surovin, podmínek při jejich zpracování a užitých výrobních postupů. Výrobky nesmí obsahovat suroviny z geneticky modifikovaných rostlin (GMO), parabeny, nanočástice, silikony, PEG deriváty, phenoxyethanol, syntetické parfémy a barviva a ingredience získané ze zvířat s výjimkou jejich přirozených produktů (např. včelí vosk). Každý výrobce je dvakrát ročně podroben auditu pro ověření, že všechny požadavky dodržuje.

Ochranná známka ECOCERT se uděluje ve dvou variantách:         
   

Ecocert Natural Cosmetic
                           
Výrobek obsahuje zároveň nejméně 95% složek přírodního původu, nejméně 50% složek rostlinného původu a nejméně 5% hmotnosti tvoří produkty ekologického zemědělství. 

Ecocert Organic Cosmetic
                          
Výrobek obsahuje zároveň nejméně 95% složek přírodního původu, nejméně 95% složek rostlinného původu a nejméně 10% hmotnosti tvoří produkty ekologického zemědělství.

Odkaz na web asociace