Pro lepší orientaci ve složení výrobků rozdělujeme ingredience do několika základních skupin podle původu a vlivu na zdraví. Bude tak mnohem snažší posoudit, nakolik je který produkt "přírodní" a kolik obsahuje potenciálně škodlivých látek.

Přírodní látky a jejich deriváty - bezpečné

Jak název napovídá, jedná se o látky vzniklé přirozeně, bez zásahu člověka. Tyto látky je samozřejmě nutné odpovídajícím způsobem extrahovat, např. lisováním za studena. Certifikační standardy přírodní kosmetiky stanoví, že je vždy nutné používat takový způsob, který má co nejmenší dopad na strukturu látky. Mechanické procesy tak mají přednost před chemickými a pod. Jak je vysvětleno na jiném místě, i přírodní látky mohou být škodlivé či nebezpečné. V přírodní kosmetice jsou přirozeně povoleny jen ty, u kterých nepanují o jejich bezpečnosti pro člověka pochyby. Jako deriváty se označují látky, jejichž chemická struktura byla nějakým způsobem upravena. Pro využití v kosmetice se jedná o úpravy, které mají za cíl vylepšit vlastnosti původní látky, udělat ji "uživatelsky" příjemnější. Řada přírodních látek má velmi pozitivní účinky, ale v původní formě je nelze použít, např. je velmi obtížné je roztírat. Jednoduchý zásah to může napravit, aniž by došlo ke změně žádoucích vlastností látky. Přestože se jedná o neškodné úpravy, přírodní kosmetika se omezuje jen na ty nejnutnější.

Syntetické látky - bezpečné

Syntetické látky jsou látky vyrobené takovými procesy, které v přírodních podmínkách přirozeně neprobíhají. Lze takto syntetizovat jak látky, které se v přírodě nevyskytují, tak "umělé" ekvivalenty látek přírodních. Přírodní kosmetika se snaží použití syntetických složek v nejvyšší možné míře vyhýbat, v některých případech jsou ale nenahraditelné. Že je látka syntetická neznamená, že je automaticky nebezpečná. Vždy záleží na tom, jak dobře je její bezpečnost ověřena. Zcela bez obav je možné být v případě umělých ekvivalentů přírodních látek. Ty mají naprosto shodnou chemickou strukturu jako jejich přírodní vzory, a proto i zcela shodné vlastnosti. V některých případech je dokonce bezpečnější připravovat danou látku synteticky, protože během přírodního procesu nevzniká čistá, ale obsahuje potenciálně škodlivé příměsi (které je případně stejně třeba chemicky odstraňovat).

Syntetické látky - podezřelé

Tato kategorie látek je pro spotřebitele z hlediska jejich informovanosti patrně nejzajímavější. Patří do ní látky, které jsou pro použití v kosmetice povolené, přesto ohledně jejich dopadů na zdraví panuje nejistota. To platí zejména v případech, kdy kosmetický výrobek obsahuje hned několik takových ingrediencí. Řadí se sem např. PEG (polyethylenglykoly), parabeny a syntetické parfemace. V přírodních kosmetických produktech se vyskytují ojediněle a zejména tam, kde pro ně neexistuje žádná přírodní náhrada. Jsou ale hojnou součástí kosmetiky běžné. Je nutné podotknout, že posuzování zdravotní (ne)závadnosti je složitý odborný problém. V žádném případě se necítíme povoláni vynášet odborné soudy, naším cílem je pouze zprostředkovat informace ze zdrojů, které považujeme za důvěryhodné.

Syntetické látky - škodlivé

Takové látky by se samozřejmě neměly vyskytovat v kosmetice přírodní ani v té běžné. Prokazatelně škodlivé a nebezpečné ingredience jsou v kosmetice prodávané v zemích EU (vyráběné v EU i dovážené) zakázány. Posuzování bezpečnosti chemických látek je ale neustále probíhající proces a mezi novými poznatky a jejich zapracováním do předpisů uplyne určitá doba. V této kategorii se budou objevovat látky, jejichž škodlivost bude nově prokázána případně látky sporné, které jsou v některých zemích zakázány zatímco jiné je povolují.