Logo Cosmos Organic

Standard COSMOS je výsledkem společného úsilí předních evropských certifikačních organizací. Společnosti BDIH (Německo), ECOCERT (Francie), COSMEBIO (Francie), ICEA (Itálie) a Soil Association (Velká Británie) založili nového nezávislého certfikátora COSMOS se sídlem v Belgii v roce 2010. Cílem bylo usnadnit spotřebitelům orientaci zavedením jednotného evropského standardu. Tento záměr nebyl zatím zcela naplněn, standardy jednotlivých společností jsou stále široce využívány a navíc vznikl poněkud nepřehledný systém obrazových značek. Ochranná známka COSMOS se totiž používá tak, že se jeden ze dvou jeho certifikátů (Natural nebo Organic) přidá ke známce certifikátora, který je členem organizace COSMOS a který prováděl certifikaci daného produktu dle standardu COSMOS. Výsledkem jsou kombinovaná loga, která mohou být pro méně zkušené spotřebitele matoucí.

Standard rozděluje ingredience do pěti kategorií a pro každou stanovuje požadavky. Mezi ty hlavní patří:

  1. Mechanicky zpracované rostlinné složky - nejméně 95% musí být organických. Při zpracování jsou povoleny jen jednoduché mechanické a fyzikální procesy.
  2. Chemicky zpracované rostlinné složky – musí být ze surových rostlinných materiálů a smí být používány jen ekologicky čisté výrobní procesy.
  3. Voda – stanoví se požadavky na kvalitu používané vody.
  4. Minerální složky - musí být čisté a jejich užití a zpracování musí splňovat ekologické požadavky.
  5. Ostatní složky - jsou velmi omezené. Povolené jsou jen ty nejnutnější a nejzákladnější potřebné k zajištění stability produktů a dosažení funkcí, které nelze zajistit čistě přírodními ingrediencemi.

Samozřejmostí jsou přísné požadavky na celý výrobní proces včetně skladování, použití ekologicky šetrných obalových materiálů atd. Důraz je kladen na přehledné značení výrobků pro maximální spotřebitelskou přívětivost a informovanost. Úplný seznam certifikovaných výrobků je možné najít na webových stránkach organizace.

Standard COSMOS má dvě úrovně:

COSMOS NATURAL

Je udělován výrobkům, které splňují standard ve všech ohledech kromě minimálního podílu organických surovin. Nejedná se o snížení standardu, ale respektování faktu, že v některých typech produktů je nutné užití např. většího podílu minerálních složek.

COSMOS ORGANIC

Je udělován výrobkům, které splňují standard ve všech ohledech.

Odkaz na web asociace