Logo NATRUE

NATRUE (True Friends of Natural and Organic Cosmetics) je mezinárodní nezisková organizace zabývající se podporou a ochranou přírodní a organické kosmetiky, potravin a textilu. Založena byla v roce 2007 a sídlí v Bruselu. Organizace prostřednictvím své odborné komise stanovuje přísné standardy a uděluje oprávnění pečlivě vybraným certifikátorům, kteří pak dále kontrolují výrobce usilující o získání ochranné známky NATRUE. Tou se pyšní již více než 5000 výrobků, z nichž je každý možné dohledat na webových stránkách organizace a ověřit jeho certifikaci.

Základním požadavkem NATRUE je, aby jím stanovený standard splňovalo nejméně 75% výrobků dané značky. Tím zabraňuje výrobcům v tom, aby si nechali certifikovat jeden či dva produkty, a pak se klamavě chlubili ochrannou známkou. Složky kosmetických výrobků rozděluje do tří kategorií. Základem certifikovaných produktů musí být přírodní složky, z nichž jsou vyloučeny i geneticky modifikované (GMO) rostliny. Přírodě identické složky jsou ty, které se vyskytují v přírodě přirozeně, ale pro kosmetické potřeby jsou uměle vyráběny jejich identické kopie z důvodů čistoty látek (eliminace nežádoucích příměsí). Deriváty přírodních látek jsou povoleny jen v případech, kdy stejné funkce nelze dosáhnout užitím látek čistě přírodních.

Z praktických důvodu jsou kosmetické přípravky certifikovány ve 13 kategoriích. Zatímco např. masážní olej může být 100% přírodním olejem, šampon bude vždy obsahovat aspoň 50% vody. Tu NATRUE neřadí mezi přírodní látky, a proto by žádný šampon nikdy nemohl splnit standard stanovující jednotné procento podílu přírodních složek, ačkoliv ve skutečnosti by byl zcela nezávadný. NATRUE se snaží vzít tato omezení v úvahu a velmi jemným rozdělením do kategorií zajistit, aby jeho standard co nejlépe vystihoval skutečnou kvalitu.

Certifikáty NATRUE mají tři úrovně:

Natural cosmetics

Základní úroveň určující povolené ingredience a povolené způsoby jejich zpracování.

Natural cosmetics with organic portion

Produkt splňuje základní standard a navíc nejméně 70% přírodních složek musí pocházet z kontrolované ekologického zemědělství nebo sběru.

Organic cosmetics

Produkt splňuje předchozí dva standardy a navíc nejméně 95% přírodních složek musí pocházet z kontrolované ekologického zemědělství nebo sběru.

Odkaz na web asociace