Obliba přírodní a bio kosmetiky neustále roste, po celém světě vznikají nové značky, rozšiřuje se nabídka na internetu i v kamenných obchodech. Ruku v ruce s tím je ovšem pro zákazníka stále obtížnější se v tomto segmentu orientovat a hlavně zvolit skutečnou kvalitu. Je potřeba si uvědomit, že pod slovem "přírodní" si může každý představit něco trochu jiného. A to nemluvíme o těch, kdo ho jednoduše zneužívají, protože se chtějí přiživit na sílícím trendu. Vyspělé státy se snaží podobně jako u označení bio, eko a dalších trh postupně regulovat ve prospěch spotřebitelů, ale sotva lze nakupovat kosmetiku s tlustou sbírkou předpisů v ruce.

Výrobci, odborníci i zástupci spotřebitelů si tento problém samozřejmě uvědomují a snaží se ho řešit způsobem pro zákazníka co nejjednodušším. Pro přírodní kosmetiku definují standardy kvality, které musí produkty splňovat. Jejich dodržení je pak potvrzeno udělením certifikace v podobě ochranné známky, kterou výrobek může nést. Podle této známky zákazník na první pohled pozná, zda může produktu důvěřovat, nebo by měl být opatrný.

Takových ochranných známek existuje více, protože segment přírodní kosmetiky se rozvíjel postupně a standardy kvality historicky vznikaly nejprve v rámci jednotlivých států. Některé se prosadily více, jiné méně, k těm nejstarším a nejvýznamnějším patří francouzská známka Ecocert a německá známka BDIH. Snahou posledních let je dále zpřehlednit situaci zavedením nadnárodních standardů a známek, výsledkem je především certifikát COSMOS, který zaštiťují nejvýznamnější evropské certifikační asociace. Stále se však používá i řada dříve vzniklých známek, zejména těch, které si mezi zákazníky vydobyly vysokou prestiž. 

Certifikační standardy přírodní kosmetiky se soustřeďují na několik okruhů požadavků. Základním je používání ingrediencí přírodního původu, tj. látek získaných přirozenou cestou, nikoliv syntetických. Zpravidla obsahují seznam zakázaných látek, mezi něž patří především "známé firmy", parabeny, silikony atd. Dále stanoví požadavky na kvalitu ingrediencí, u rostlinných se jedná většinou o certifikovanou bio kvalitu. V úvahu se bere ale i celý výrobní proces, který musí být v nejvyšší míře ohleduplný k životnímu prostředí a využívat jen šetrné postupy. Klíčový je také způsob označování produktů, které musí v jasné a nezavádějící podobě obsahovat informace důležité pro spotřebitele.

Významnou součástí těchto standardů je také způsob certifikace. Standardy jsou definovány organizacemi sdružujícími výrobce, odborníky i zástupce spotřebitelů, samotnou certifikací se ale zabývají na nich nezávislé certifikační společnosti. Tímto jsou odděleny tvorba předpisů a kontrola jejich naplňování a je zabráněno střetu zájmů. Udělení certifikace navíc není jednorázové, ale podléhá průběžnému dohledu a prověřování, zpravidla nejméně jednou za rok.

Přinášíme zde přehled těch známek, které zaručují skutečně nejvyšší kvalitu, pro kterou je označení "přírodní" zcela na místě. Většina produktů v nabídce Element of Beauty se některou z nich pyšní. Pro úplnost je třeba dodat ještě několik vysvětlení. 

  • U každého produktu uvádíme, jaké certifikáty nese. V úvahu bereme jen ty, které potvrzují opravdovou kvalitu a důvěryhodnost.
  • Vynecháváme ty známky, které jsou spíše doplňkové. Patří k nim např. Leaping Bunny, známka potvrzující, že výrobek nebyl testován na zvířatech. Jelikož předpisy EU dovoz a prodej produktů testovaných na zvířatech plošně zakazují, je známka nadbytečná.
  • Zcela stranou ponecháváme různá loga, která mají přírodní a bio kvalitu jen simulovat. Podobné klamavé produkty a značky do nabídky vůbec nezařazujeme.
  • Naopak zařazujeme i některé značky, které certifikaci nenesou. Jedná se např. o malé domácí výrobce ručních mýdel, kteří si nákladnou certifikaci nemůžou dovolit. Patří sem ale i značky jako Diet Esthetic, které ve svých produktech používají ingredience živočišného původu. To standardy přírodní kosmetiky zpravidla nepovolují, přitom se však jedná o výrobky špičkové kvality, které neobsahují syntetické a škodlivé látky. Naším vodítkem v těchto případech je právě složení. Jestliže se jedná o osvědčené výrobce používající přírodní, tj. nesyntetické, ingredience, máme za to, že jsou přínosným obohacením nabídky. Naší snahou je v každém případě vybírat jen takové značky, které nebudou snižovat její celkovou vysokou úroveň a svým charakterem naplňují podstatu přírodní kosmetiky.